Look Differently To Anything

you will never see it my way. because you are not me


۱_چند درصد از کل انرژی مصرفی هر کشور به  مصرف فضاهای مسکونی میرسد؟

الف) ۱۵اتا ۲۰درصد

ب) ۳۰ تا ۳۵ درصد

ج) ۴۰ تا ۴۵ درصد

د) ۵۰ تا ۵۵ درصد

۲ _سبک ساختمان سازی که از شرایط طبیعی برای راحتتر ساختن مکان زندگی‌ بهره میبرد معماری ..............   نام دارد.

الف)فعال

ب) غیر فعال

ج) فعال خورشیدی

د) غیر فعال خورشیدی

۳_بهترین جهت گیری برای مناطق نیمکره شمالی .................  است  .

الف) جهت شمالی  جنوبی  طویل تر از امتداد شرقی‌  غربی

ب‌)    جهت شرقی ‌غربی  طویل تر از امتداد شمالی  جنوبی

ج)‌ جهت شمالی  جنوبی  کوتاه تر از امتداد شرقی‌ غربی

د‌)       جهت شرقی‌ غربی  کوتاه تر از امتداد شمالی جنوبی

۴_کدام مورد از خصوصیات مشترک سیستم های غیر فعال خورشیدی نمی باشد ؟

الف) پنجره یا باز شو هایی برای دریافت و جذب انرژی  آفتاب

ب)‌ کنترل انتقال حرارت برای کاهش فرار ناخواسته انرژی

ج) استفاده از دیوارها و سقف های دو جداره

د) جرم های دریافت  کننده  انرژی  برای  دریافت و ذخیره انرژی خورشیدی

۵_کدام گزینه صحیح می‌باشد ؟

الف) ضخامت دیوار ترومب  بیشتر از دیوار آبی است

ب‌)    ضخامت دیوار آبی بیشتر از دیوار ترومب است .

ج) آب تنها به اندازه یک سوم بتن در ذخیره انرژی موثر است.

د‌)       دیوار آبی و ترومب سیستم های فعال خورشیدی می باشند .

۶_کدام یک از موارد زیر جزو قوانین ساخت  و ساز پایدار نمی باشد ؟

الف) توسعه محیط طبیعی

ب‌)    استفاده از منابع فسیلی

ج‌)      حذف یا کاهش مصرف مواد سمی  و یا آسیب رسان بر طبیعت

د‌)       کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید

۷_کدام یک از موارد زیر از ویژگی‌ های انرژی خورشید نمی باشد ؟

الف) پائین بودن ضریب قابلیت استفاده از آن

ب‌)    توزیع متناسب تابش در نقاط مختلف دنیا

ج‌)      بدون آلودگی‌ زیست محیطی‌

د‌)       امکان تبدیل آن به سایر انرژی ها

۸_کدام یک از معایب انرژی باد  می‌باشد ؟

الف)  هزینه بسیار بالا

ب‌)    نیاز به سوخت بسیار

ج‌)      ایجاد میدان های الکترو مغناطیسی‌

د‌)       ایجاد آلاینده های محیط زیست

۹_استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی بالا در کدام جبهه ساختمان به بهینه سازی مصرف انرژی کمک می‌کند ؟

الف) شمالی

ب‌)    شرقی‌

ج‌)      غربی

د‌)       جنوبی

۱۰_کدام یک از عوامل زیر بر مقاومت حرارتی پنجره تاثیر ندارد  ؟

الف) اندازه پنجره

ب‌)    نوع شیشه مورد استفاده

ج‌)      تعداد لایه های شیشه موجود در پنجره

د‌)       ضخامت لایه هوای ایجاد شده بین دو شیشه

 

۱۱_کدام یک از موارد زیر جزو خصوصیات پنجره دو جدار ه نمی‌ باشد ؟

الف) جلوی ورود نور و گرمای خورشید را نمی گیرد

ب‌)    اتلاف حرارت را کاهش می دهد

ج‌)      بخار گیری پنجره ها در فصول سرد

د‌)       کم  شدن ورود سر و صدا به داخل ساختمان

۱۲_کدام یک از موارد زیر  جهت عایق کاری حرارتی بام صحیح می‌ باشد ؟

الف) عملی‌ ترین مکان برای نصب عایق حرارتی در بام تخت در سطح زیرین  سقف بام  می‌باشد

ب‌)    اقتصادی ترین مکان برای نصب عایق حرارتی  در بام شیب دار در میان یا بالای تیرچه های  سقف می‌ باشد

ج‌)      مکان عایق بندی به نوع سازه مسطح بستگی ندارد

د‌)       بام مسطح یا تخت مقاومت بالایی در برابر انتقال حرارت از خود نشان می‌ دهد .

۱۳_کدام یک از موارد زیر جزو اصول نما ی پایدار  نمی‌ باشد ؟

الف) استحکام و مقاومت

ب‌)    زیبایی در نما

ج‌)      فایده و ماندگاری

د‌)       تشابه به نماهای شهری

۱۴_کدام یک از موارد زیر در مورد فلز به عنوان مصالحی  برای نما صحیح می‌باشد ؟

الف) ورق های فلزی از جنس فولاد در ضخامت های بالا مقاومت زیادی در برابر باد دارند

ب‌)    شفافیت ورق های استنلس استیل متغیر نبوده  و برای  سایه اندازی مناسب نمی‌ باشد

ج‌)      از فلز هایی همچون روی و سرب در نما استفاده نمی‌شود

د‌)       ورق های فلزی کامپوزیت نسبت به ورق های فرم داده شده نیاز به اتصالات بیشتری در نما دارند .

۱۵_کدام یک از ویژگی‌ های شیشه لمینت شده نمی‌ باشد ؟

الف) کنترل شکست و رفع اعواج  تصاویر

ب‌)    مقاوم در برابر نفوذ گرد و خاک  درهنگام طوفان

ج‌)      عدم امکان کنترل اشعه UV و انتقال حرارت بیشتر

د‌)       پراکنده نشدن تکه های شیشه در هنگام شکست آن

 

 

۱۶_کدام یک از موارد زیر صحیح نمی‌ باشد ؟

الف) GRP  در  مقابل  نور و فرسودگی مقاومت بالایی دارد .

ب) پلی کربنا ت پلاستیک مقاومت کمی‌ در برابر آتش دارد .

ج) GRP مقاومت کمی‌ در برابر اتش دارد .

د) پلی کربنا ت پلاستیک در مقابل فرسودگی مقاومت کمی‌ دارد .

۱۷_کدام یک از موارد زیر جزو گونه های اصلی نمای  دو پوسته  نمی‌ باشد ؟

الف)‌ نما ی محافظ

ب‌)    نمای استخراج کننده هوا

ج) نما ی سبز

د‌)       نمای هیبریدی

۱۸_ برای مکان هایی که امکان تهویه طبیعی وجود ندارد یا در معرض صدا و باد می باشند کدام یک از انواع نما ها مناسب تر است

الف) نما ی محافظ

ب‌)    نمای استخراج کننده هوا

ج‌)      نمای  دو  قلو

د‌)       نمای هیبریدی

۱۹- کدام یک از تعاریف زیر تعریف " نمای دوقلو " می‌باشد  ؟

الف) دو لایه شیشه با فاصله درز گیری شده توسط هوا

ب‌)    دو پوسته عایق شیشه ای  و یک پوسته تک لعابی‌ ثانویه  در داخل آن ها

ج‌)      سیستمی‌ از ترکیب مورد بالا

د‌)       دیوار محکم با یک پوسته ی بیرونی

۲۰_کدام یک از انواع نما ی زیر در ساختمان هلیکن لندن استفاده شده است ؟

الف) نمای استخراج کننده هوا

ب‌)    نما ی محافظ

ج‌)      نمای  دو  قلو

د‌)       نمای هیبریدی

21-  خصوصیات ساختمان در معماری پایدار چیست ؟

1)      به دور از سیستم های گرمایی مکانیکی

2)      تکنولوژی مدرن برای کنترل سایه ها و نور

3)      بالا بودن عایق دیوارها و پنجره ها و پشت بام

4)      همه موارد

22- کدامیک از ملزومات بام سبز نمی باشد؟

الف) پوشش گیاهی

ب‌)    آبنما

ج) مسیر های گردشی

د‌)       سیستم تهویه

23- روی بام سبز چه نوع گياهاني مي توان کاشت؟

الف) پوشش گسترده

ب‌)    پوشش متمرکز

ج‌)      گسترده يا پراکنده

د‌)       گسترده يا پراکنده و متمرکز

24- کدامیک از مزایای ایجاد بام سبز نمی باشد؟

الف) کاهش آلودگی هوا و اثرات مخرب آن

ب‌)    سلامت روانی

ج‌)      کنترل آب باران و سیلاب

د‌)       هیچکدام

25- کدام گزینه جزو اصول پايداري منظر در خصوص پارك هاي جنگلي نیست ؟

الف) بررسي كمبود سرانه برخي از كاربري هاي خدمات عمومي شهري

ب‌)    ساماندهي خطوط پياده و سواره براي جابجايي استفاده كنندگان محوطه پارک

ج‌)      تامين نيازهاي رواني استفاده كنندگان با توجه به پتانسيل هاي بالقوه مناظر طبيعي پارك

د‌)       تمهيداتي رفاهي و خدماتي براي خوروهاي سنگین

26-  واژه اکوسيستم براي اولين بار در سالی بیان شد؟

      الف) 1935

      ب) 1945

      ج) 1930

      د) 1940

27- مفهوم ساده و خلاصه اکوسيستم عبارت است از....

الف) مجموعه موجودات زنده و محيط زندگي آنها

ب‌)    محيط زندگي و روابط  زندگی

ج‌)      مجموعه انسان و محيط زندگي آنها

د‌)       هیچکدام

28- واژه اکوسيستم براي اولين بار توسط چه کسی بیان شد؟

الف) رنزوپیانو

ب‌)    وندیکمپ

ج‌)      تنسلي

د‌)       ارنست هکل

29-  طراحي اکولوژیک بيش از همه چيز بايد بر اساس نظريه .......... شکل گيرد

الف) زندگی اجتماعی

ب‌)    اکوسيستم

ج‌)      اکونومی

د‌)       اکوتک

30- اولين وظيفه ما در تلاش براي طراحي اکولوژیک چیست ؟

الف) اجتناب از ايجاد زوال در محيط

ب‌)    طراحي براي پايدار کردن

ج‌)      باز گرداندن محيط به حالت اوليه

د‌)       همه موارد

31- کدامیک از نمونه های معماری پایدار می باشد؟

الف)‌کندوان

ب‌)    ماسوله

ج‌)      ابیانه

د‌)       همه موارد

32- در فرآيند طراحي معماري پايدار چه عواملي را بايد در نظر گرفت ؟

الف) اثرات زیست محیطی- تراكم- نحوه كنترل صدا

ب)‌محاسبه انرژی- مصالح و منابع انرژی- ايده معمارانه

ج‌)      تراكم- ايده معمارانه- پوشش گیاهی

د‌)       ايده معمارانه -چرخه منابع انرژی- كاهش انرژی

33- "آيندگان مهمترين هستند" شعار كدام يك از مبلغين معماري پايدار است ؟

الف) ريچارد راجرز

ب‌)    كنفوسيوس

ج) نورمن فاستر

د‌)       گاردنر

 

 

34- پايداري وتوسعه پايدار مفهومي است كه در يك ارتباط سالم و مشخص با بردارهاي سه گانه زير در تعامل مي باشد:

الف) محيط،فرهنگ واجتماع

ب‌)    اقتصاد وطبيعت

ج‌)      طبيعت، اقتصاد

د‌)       محيط، اقتصاد واجتماع

35-كدام گزينه جز بردارهاي اجتماعي به حساب نمي آيد؟

الف) سلامت و امنيت كارگر و شاغل

ب‌)    كيفيت زندگي و ارتباط محلي مناسب

ج‌)      منافع اقشار محروم و معلولين

د‌)       كاهش تهديدها جهت سلامت انسان

36- در فرهنگ سخن و فرهنگ فارسي معين پايداري به چه معناست؟

الف) آنچه كه مي تواند در آينده تداوم يابد.

ب‌)    پايدار بودن و مقاومت، از مصدر "پايش" به معناي پايداري كردن و از خود استقامت نشان دادن

ج‌)      داراي ثبات، هميشگي و مقاومت كننده

د‌)       با دوام وماندني

37- كدام مورد جز پوشش سبز بام از نوع گسترده نمي باشد؟

الف) نياز به آبياري ندارند

ب‌)    کمترين نياز به نگهداري

ج‌)      ارتفاع خاک mm1500-150

د‌)       جايي کاربرد دارد که نياز به دسترسي نباشد

38- آب باغ از دو منبع تامین می شود ، اين 2 منبع عبارتند از ........................

الف) دستي و اتوماتيک

ب‌)    مصنوعي و طبيعي

ج‌)      آنالوگ و دیجیتال

د‌)       یک ایستگاهه و چند ایستگاهه

39- كدام مورد از مزایای ایجاد بام سبز نمي باشد؟

الف) عدم نیاز به آبیاری و مراقبت زیاد

ب‌)    سلامت روانی

ج‌)      کاهش آلودگی هوا و اثرات مخرب آن

د‌)       صرفه جويي اقتصادي

 

 

40- در گذشته چوب منبع اصلی انرژی به حساب می آمد که هنوز هم حدود .... درصد از انرژی امروز را نیز تأمین می کند.

      الف) 20

      ب)  5

      ج) 10

      د) 15

41- كدام يك از موارد زير را مي توان با استفاده از پوشش متمرکز ساخت ؟

الف) چمن

ب‌)    آبنما

ج) بوته هاي بلند

د‌)       همه موارد

42- کدامیک از موارد زیر جزء قوانین معماری پایدار نمی باشد؟

الف) کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید

ب)‌توسعه محیط طبیعی

ج‌)      حذف یا کاهش مصرف مواد سمی و آسیب رسان بر طبیعت در ساختمان سازی

د) استفاده از حداکثر منابع

43- کدامیک از موارد زیر جزء اهداف کلی ساختمان های پایدار نمی باشد؟

الف) بهره برداری مناسب از منابع و انرژی

ب‌)    احترام به طبیعت

ج‌)      جلوگیری از آلودگی هوا

د‌)       مطابقت با محیط

44- کدامیک از موارد زیر جزء اصول توسعه ساخت و ساز پایدار محسوب نمی شود؟

الف) استفاده پایدار از منابع زیستی

ب‌)    استفاده عاقلانه از منابع تجدید ناپذیر

ج‌)      استفاده از منابع قابل تجدید

د)حفاظت از تنوع زیستی

45-کاربری معقول از چوب در معماری پایدار به چه معناست؟

الف) به اصل منبع لطمه ای نخورد

ب‌)    امکان جایگزینی آن در طبیعت وجود داشته باشد.

ج‌)      از چوب درختانی استفاده شود که سریعتر رشد کرده و می تواند جایگزین شود.

د‌)       هر سه مورد

46- پوششهای ساختمان در یک بنای پایدار چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

الف) باید در برابر نیروها مقاومت کند.

ب‌)    به عنوان معتدل کننده آب و هوا رفتار کند

ج)‌ مورد 1 و 2

د‌)       حتما از مصالح نوین استفاده شود.

47- انتخاب درست نوع و مکان پوشش گیاهی در سایت و اطراف ساختمان چه مزایایی دارد؟

الف) در تعدیل سرمای زمستان و گرمای تابستان بسیار تاثیر گذار است

ب‌)    استفاده از درختان خزان پذیر  در جبهه جنوبی در فصل تابستان مفید است

ج‌)      اجازه آفتاب گیری در فصل زمستان

د )هر سه مورد

48- ساختمان های خورشیدی چه مزایایی دارند؟

الف) گامی مهم به سمت توسعه پایدار هستند.

ب‌)    نمای پنجم در ساختمان های خورشیدی احیاء می شود.

ج) مورد 1 و 2

د‌)       کلا معماری خورشیدی معماری پایدار نیست.

49- درک محیط در معماری پایدار چه اهمیتی دارد؟

الف) مشخص شدن جهت قرارگیری نسبت به خورشید

ب)‌ دسترسی سیستم نقلیه و پیاده

ج‌)      هر دو مورد

د‌)       هیچکدام

50- کدام یک از موارد زیر باعث کاهش اثرات سوء محیطی در ساختمان نمی شود؟

الف)‌ استفاده از مصالح مطلوب

ب)‌کارایی بیشتر فضایی

ج‌)      صرفه جویی در انرژی

د‌)       استفاده از سیستم های مکانیکی گران قیمت و پیچیده

51- هدف طراحی در معماری پایدار چیست؟

الف)‌از بین بردن فرصت های نسلهای آینده

ب)‌حساسیت به اکولوژی و صرفه جویی در انرژی

ج)‌صرفا جایگزینی انرژی خورشیدی به جای سوخت های فسیلی

د‌)       هیچکدام

52-کدامیک از موارد زیر  نمی تواند دلیل نادیده گرفتن استفاده بهینه از انرژی در ساختمانها باشد؟

الف) در دسترس بودن منابع انرژی فسیلی  به وفور و ارزان

ب‌)    نگاه سبک مدرن به ایجاد بناهایی به عنوان ماشین برای زندگی

ج‌)      گرایش مردم به روشهای زندگی سنتی

د)‌ توجه نکردن مردم به مسائل اقلیمی و میزان مصرف انرژی

53- کدامیک از موارد زیر جزء مفاهیم مرتبط با معماری پایدار نمی باشد؟

الف) معماری اکو- تک

ب)‌معماری و انرژی

ج)‌معماری سبز

د‌)       معماری بومی گرا

54- راههای کلی کاهش مصرف انرژی ساختمان کدام است؟

الف)‌افزایش سطوح خارجی ساختمان

ب)‌عدم استفاده از پوشش گیاهی در اطراف ساختمان

ج)‌عایق کاری موثر ساختمان

د‌)       ایجاد کاربری های دو بعدی

55- کدامیک از موارد زیر مهمترین دلیل استفاده از سیستم های مناسب جذب و ذخیره انرژی های پایدار است؟

الف)‌عدم استفاده از سوخت های فسیلی

ب)‌کاهش مصرف انرژی ساختمان

ج‌)      هزینه کمتر

د‌)       هیچکدام

 

56- ایجاد کاربری های سه بعدی چه کمک مهمی به معماری امروز می کند؟

الف)‌یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی است.

ب‌)    باعث کاهش هزینه ها می شود.

ج‌)      نیروهای طبیعی را هدایت می کند.

د‌)       باعث کاهش مسیرها در محیط شهری می شود.

57- مزایای کاهش سطوح خارجی دیوار و بام ها کدام است؟

الف)‌کاهش جریان هدایتی حرارت

ب‌)    افزایش نفوذ هوای خارجی

ج)‌هر چه نسبت سطح به کف کمتر باشد عملکرد خانه بهتر خواهد بود.

د‌)       مورد 1 و 3

58- هر چه شکل ساختمان فشرده تر باشد ...........................

الف) میزان اتلاف انرژی حرارتی بیشتر است.

ب‌)    میزان اتلاف انرژی حرارتی کمتر است.

ج‌)      جریان هدایتی حرارت بهتر است.

د‌)       جریان هدایتی حرارت بدتر است.

59- در میان ساختمانهای متداول کمترین میزان اتلاف انرژی را .............

الف) یک پلان دایره ای شکل با ارتفاع برابر ابعادش دارد.

ب‌)    یک پلان مربع شکل با ارتفاعی برابر نصف هر یک از ابعادش و با سقف مسطح دارد.

ج‌)      یک پلان مربع شکل با ارتفاع برابر ابعادش دارد.

د)یک پلان مستطیل شکل  با ارتفاعی برابر نصف هر یک از ابعادش و با سقف غیر مسطح دارد.

60- هر چه نسبت سطح به کف کمتر باشد عملکرد خانه ..............................

الف) بهتر است                                               ب) فرقی نمی کند

ج) بدتر است.                                                د) سطح به کف بستگی ندارد

61- کدام یک از موارد زیر نقش دیوار سبز را در رسیدن به طراحی پایدار ایفا نمی کند؟

الف) پخش شدن گرد و خاک در هوا

ب) محافظت از ساختمان در برابر اشعه های فرابنفش ، باران و فشار باد

ج‌)      جلوگیری از رسیدن نور نامناسب

د)درمان اثرات ناشی از منظره های آسیب رسان

62- کدامیک از موارد زیر جزء فواید محیطی بام سبز نمی باشد ؟

الف) کاهش مصرف انرژی و ذخیره بیشتر                 ب) کاهش اثرات گرمایی شهرها                               ج) عایق صوتی                                               د)  ایجاد سایه اندازی

63-کدام یک جزء سامانه های پویای خورشیدی می باشد ؟

الف)آبگرمکن خورشیدی      ب) پنجره آفتابی         ج) دیوار ترومب            د) گلخانه

64- بهترین جهت گیری توده و گشیدگی بنا برای جذب  و نفوذ پذیری آفتاب به داخل بنا کدام است ؟

الف- شمالی – جنوبی                                  ب- شمال شرق – جنوب غرب                                         ج- شمال غرب – جنوب غرب                      د- شرقی – غربی

65-راههای جلوگیری از نفوذ هوا به داخل ساختمان عبارتند از :

الف- مسدود کردن نورگیرهای سقفی                      ب- کاشت گیاه همیشه سبز در اطراف بنا              ج- بستن کانالهای پشت بام                                    د- همه موارد

66- حالت بهینه اقتصادی یک ساختمان برای دریافت حرارت خورشید ، ساختمانی با نسبت مساحت نمای شمالی به شرقی یا غربی............ را به دست می دهد؟

1)      2.5الف)  تا 2.9             ب) 1.5 تا 1.6                        ج) 2.5 تا 3.6                 د) 0.5 تا 0.9

67- نمای محافظ یا حائل از دو لایه شیشه تشکیل شده که این دو لایه ی شیشه در فاصله ی ......... از هم قرار دارند.

الف- 250 تا 750 میلیمتر                              ب- 1 تا 2 سانتی متر                                      ج-  0.5 تا 1 سانتی متر                              د-  750 تا 1250 میلیمتر

68-کدامیک از اصول مطرح شده در نمای پایگاه نمی باشد؟

الف)زیبایی          ب- پایداری مصالح            ج- جهت استقراربنا             د- استحکام و مقاومت

69- تعریف زیر مربوط به کدام یک از سامانه های خورشیدی است؟

این سامانه به طور مجزا عمل جذب و دفع انرژی را انجام داده و در آن به جای فضای آفتاب گیر و مخزنی از مایع ، توده سنگی وجود دارد.

الف)‌بام آبی              ب- ترموسیفون                 ج- دیوار ترومب                د- دیوار آبی

70- استحکام و مقاومت در نمای پایدار چگونه می تواند عامل پایداری باشد؟

الف)استفاده از مصالح محکم و طبیعی که در عین استقامت زیبا باشد.

ب‌)    طراحی ساختارهایی که حداقل تخریب در مواجه با زمین لرزه و باد و بلایای طبیعی و غیر طبیعی دارد

ج)‌ با استفاده از مصالح بومی ای ساخته شود که مقاوم است

د‌)       در نما استحکام و مقاومت باعث پایداری نمی شود.

71- کدام نوع شیشه امکان فیلتر کردن اشعه UV و infra-red را دارد؟

الف-شیشه های رنگی                                              ب- شیشه های فوق رنگی                             ج- شیشه های معمولی                                           د- شیشه های بازتاب دار

72- شیشه های لمینت دارای چه مشخصاتی است؟

الف)عایق صوتی- حرارتی و امکان کنترل اشعه های infra-red

ب)مقاومت در برابر  نفوذ گردوخاک و شن در طوفان

ج)امکان کنترل نور

د)همه گزینه ها

73- استفاده از چه نوع مصالحی در سراسر ایران سابقه طولانی دارد؟

الف)شیشه های رنگی           ب) ماسونری                 ج) چوب            د) شیشه و فلز

74- در نمای پایدار از جنس چوب، چگونه می توان از نفوذ آب باران جلوگیری کرد؟

الف- با روغن کاری چوب                                ب- با خشک کردن چوب                                       ج- استفاده از اکریلیک                                   د- کنترل جهت گیری در هنگام نصب

75- بهترین جهت بهره گیری از نسیم صبحگاهی کدام جبهه می باشد؟

الف) شمال         ب)‌  جنوب          ج)‌ شرق         د) غرب

76- در دسته بندی بام های سبز بام هایی که حداقل به یک فوت عمق خاک نیاز دارند و نیازمند تجهیز ساختمان جهت ایمنی ناشی از بار اضافی می باشند چه نامیده می شوند؟

الف) بام سبز متمرکز        ب) بام سبز گسترده      ج)  بام سبز ترکیبی        د)  بام سبز مرکب

 

77-  برای کنترل منابع، سه نوع استراتژی می‌تواند مورد توجه قرارگیردکه شامل .............. است.

الف) حفظ انرژی , حفظ آب , حفظ مواد

ب‌)    استفاده درست از منابع , بازیافت , شناخت منابع

ج)‌ بازیافت , حفظ آب , حفظ مواد

د)‌ استفاده درست از منابع , بازیافت , حفظ انرژی

78- کدام جمله زیر صحیح است ؟

الف)‌ معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، و انرژی زیادی صرف تولید نمی شود.

ب‌)    معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد.

ج)‌ معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل بدون استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، و انرژی زیادی صرف تولید نمی شود.

د‌)       معماری پایدار بر این فکر و یا نظریه استوار شده است که ماده از یک شکل بدون استفاده تبدیل به شکل دیگری می‌شود، بدون اینکه به مفید بودن آن آسیبی رسیده باشد.

79- مهمترین اصل از معماری پایدار چیست ؟

الف) صرفه جویی در منابع

ب)‌طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی

ج‌)      بازیافت

د)طراحی برای انسان

80- این توضیحات مربوط به کدام بنای پایدار می باشد ؟

این ساختمان درنیویورک قراردارد که توسط نورمن فاستر، معمار بسیارمعروف، طراحی شده و نمونه‌ای بارز از یک بنای پایداراست.معمار با انتخاب طرحی منحصر بفرد برای این بنا، موجب کاهش 20 درصدی فولاد مصرفی در ساخت آن شده است. همچنین، ساختمان مجهز به سنسورهای حساس به نور خورشید برای تنظیم روشنایی لازم درفضاهای داخلی است.این ساختمان به دلیل اینکه دربیشتراوقات سال از هوای خارج از ساختمان به عنوان تهویه مطبوع استفاده می‌کند، 22 درصد دی‌اکسیدکربن کمتر ‌وارد هوا می‌کند .

الف) برج هرست

ب)‌برج پیکره چرخان

ج‌)      مرکز تیجیبایو

د‌)       مدرسه لانگلی

81-  هدف از طراحی ساختما نهای پایدار چیست؟

الف) احترام به طبیعت

ب)‌استفاده از حداقل انرژی

ج‌)      کاهش آسیب ساختمان ها  بر روی محیط  و منابع انرژی و طبیعت

د‌)       حداقل استفاده  از مواد مصنوعی

82- مناطق مهم ساختمان ، براي كنترل توسط محوطه سازي  کدام است ؟

 

الف)‌ديوارها و پنجره هاي شمالی و غربي هستند .

ب)‌ديوارها و پنجره هاي شرقي و غربي هستند .

ج‌)      ديوارها و پنجره هاي شرقي و جنوبی هستند .

د‌)       ديوارها و پنجره هاي شمالی و جنوبی هستند .

83- کدام  مورد از بهترين سيستمهاي ساده غير فعال خورشيدي براي گرمايش و سرمايش نیست ؟

 

الف) خانه خورشيدي غير فعال

ب)‌ گلخانه خورشيدي

ج)‌ديوار آبي

د)ديوار با پانل 3D

84 – " اضافه نمودن جرم حرارتي بيشتر به يك خانه خورشيدي ساده ميتواند به مقدار زيادي كاركرد آنرا در گرمايش و سرمايش فضا بهبود بخشد.يك تانك آب فولادي معمولي راه حلي مناسب براي تامين اين جرم حرارتي ميتواند باشد زيرا آب بسيار مؤثرتر از بتن و گچ در ذخيره و پس دادن گرما عمل ميكند. "  این توضیحات مربوط به کدامیک از سيستمهاي ساده غير فعال خورشيدي براي گرمايش و سرمايش است ؟

 

الف) خانه خورشيدي غير فعال

ب)‌گلخانه خورشيدي

ج‌)      ديوار آبي

د‌)       استخر سقفی

85    -  کدامیک از موارد زیر جزء فواید استفاده از شیشه های دوجداره نمی باشد ؟

الف) باعث کم شدن ورود سر و صدا می شود

ب)‌بخارگیري پنجره ها در فصول سرد سال کاهش می یابد

ج)‌اتلاف حرارت را کاهش می دهد

د) جلوي ورود نور و گرماي خورشید را می گیرد

86     - عملی ترین مکان براي نصب عایق بندي حرارتی بام تخت در کدام قسمت آن است ؟

 

الف) در سطح فوقانی سقف بام در زیر  پوشش آن

ب‌)    در سطح فوقانی سقف بام در زیر یا بالاي پوشش آن

ج‌)      در سطح زیرین سقف بام در زیر یا بالاي پوشش آن

د‌)       در سطح زیرین سقف بام در بالاي پوشش آن

87 - در عایق کاري حرارتی کفها در مواردي که عایق حرارتی در زیر دال بتنی کف و عایق رطوبتی کف در بالاي آن قرار می گیرد بایستی ..........

الف) از عایقهایی با خصوصیت جذب رطوبت کم استفاده کرد

ب)‌از عایقهایی با خصوصیت جذب رطوبت زیاد استفاده کرد

ج‌)      از عایقهایی با خصوصیت جذب رطوبت معمولی استفاده کرد

د)از عایق کاری استفاده نکرد

88- کدامیک از موارد زیر جزء سه نوع اصلی  مواد پلاستیکی استفاده شده در نما نیست ؟

 

الف) GRP glass reinforced polyester                          ب) پلی کربنات

 

ج) UPVC                                                                  د ) PVC

 

 

89 – " این ماده ترکیبی از رزین هاي پلی استر با فیبر شیشه است. این ماده با قابلیت انبساط بالا سبک و برش خورده بوده و در مقابل نور و فرسودگی مقاومت بالایی دارد. ضریب عبور نور در این ماده 15 درصد است که همچون آلومینیوم در برابر فشار بالا خم شده و حالت ارتجاعی ندارد. براي بازگشت به حالت اولیه می بایست به آن نیرو وارد گردد. ایستایی و آن از سایر پلاستیک ها بیشتر می باشد. نمی سوزد و در برخی از انواع آن مقاومت در برابر آتش تا 1 ساعت می انجامد. نحوه اجراي این ورق ها، همچون شیشه و ورق هاي کامپوزیت، در قاب و فریم هاي آلومینیومی امکان پذیر می باشد. همچنین با درگیر شدن در یکدیگر می توانند در یک جهت درزبند گردند. " این توضیحات مربوط به کدامیک از موارد زیر است ؟

 

الف) GRP glass reinforced polyester                          ب) پلی کربنات

 

ج) UPVC                                                                  4د ) PVC

 

 

90    –  کدامیک از موارد زیر در مورد پلی کربنات ها نادرست است ؟

 

الف) پلی کربنات پلاستیک حرارت داده شده است

ب)‌بخاطر شفافیت و خاصیت عایق بودن مورد استفاده قرار میگیرد

ج) مواد مذاب از داخل قالب ها عبور کرده و به صورت صفحات یک جداره یا چند جداره فرم داده می شوند

د)این ماده سنگین بوده و داراي طیف رنگی زیادي می باشد

 

91 - چهارگونه اصلی .............  در رویکردهاي گوناگون تشریح شده است، این نماها شامل: نماي

حائل یا محافظ، نماي استخراج کننده هوا، نماي سطح دوقلو و نماي هیبریدي است .

 

الف) نماهای سه بعدی                                ب) نماهاي دوپوسته

 

ج) نماهای شبشه ای                                  د) نماهای سبز

 

92-  این نما از دو لایه ي شیشه تشکیل می گردد. دو لایه ي شیشه تقریبا به فاصله ي 250 تا 750 میلی متر از هم قرار دارند. بین دو لایه با فضایی از هوا درزگیري شده است . این توضیحات مربوط به کدام گزینه است ؟

 

الف) نمای حائل یا محافظ                           ب)  نماي استخراج کننده هوا

ج) نماي سطح دوقلو                                   د) نماي هیبریدي

 

93 -  نماي محافظ در کدام مرحله ساخت اجرا می شود ؟

الف)قبل از اینکه عایق بندي شیشه انجام گیرد

ب‌)    قبل از اینکه عایق بندي دیوار انجام گیرد

ج)بعد از اینکه عایق بندي شیشه انجام گیرد

د)بعد از اینکه عایق بندي دیوار انجام گیرد

 

94 - در مرکز شیمی آمریکا یا ساختمان هوکر  در آبشار نیاگارا واقع در نیویورك  ، از کدام گونه نماهای دو پوسته استفاده شده است ؟

 

الف) نماي سطح دوقلو                              ب)  نماي استخراج کننده هوا

ج) نمای حایل یا محافظ                            د) نماي هیبریدي

95 -کدامیک از موارد زیر از نمونه های استفاده از نماي استخراج کننده ي هوا است ؟

الف) برج هرست در نیویورک                      ب) مرکز شیمی آمریکا

ج) ساختمان هلیکن در لندن                   د) ساختمان هوکر  در آبشار نیاگارا

96- " این گونه نما با نماي استخراج کننده ي هوا از نظر وجود منفذهایی در پوسته که تهویه ي طبیعی را میسر می ساخت متفاوت است " در اینجا منظور چه نوع نمایی است ؟

الف) نماي سطح دوقلو                              ب)  نماي هیبریدي

ج) نمای حایل یا محافظ                            د) همه موارد

97    - در یک نمای دوقلو ، منفذهاي تهویه در پوسته ي بیرونی چه عملی انجام می دهند؟

الف)ظرفیت سردکنندگی سیستم HVAC ساختمان را کاهش می دهد

ب)موجب سرد شدن نماي داخلی به هنگام شب می گردد

ج)حداقل و حداکثر دماي درون نما را تعدیل می کنند

د)تهویه ي طبیعی را میسر می سازد

98- کدام نما است که براي ایجاد یک سیستم جدید پیوندي با یک یا چند کاراکتر از انواع دیگر ترکیب می شود ؟

 

الف) نماي سطح دوقلو                             ب) نماي استخراج کننده هوا

ج) نمای حایل یا محافظ                           د) نماي هیبریدي

99- در ساختمان اداري enrique-browne-consorcio از چه روشی برای جلوگیری از اتلاف انرژی استفاده شده است ؟

الف)استفاده از عنصر طبیعی چوبی گیاه

ب)استفاده از پلی کربنات

ج)استفاده از بتن

د)چاپ سیلک روی شیشه

100- در نماهاي دوپوسته اي ..........................  غالبا بین دو پوسته قرار می گیرد .

الف)هوای معمولی

ب)دستگاه هاي آفتابگیر

ج)پلاستیک

د)چوب

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم بهمن 1390ساعت 9:22 توسط Mary M |


 

Hakes Mojito Shoe by Julian Hakes

Hakes Mojito Shoe by Julian Hakes

 Hakes Mojito Shoe by Julian Hakes

 

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم شهریور 1389ساعت 17:29 توسط Mary M |


موفقیت ، یک درصد نبوغ ، 99 درصد عرق ریختن . توماس ادیسون
اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت. موریس مترلینگ
هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. آنتونی رابینز

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم شهریور 1389ساعت 17:23 توسط Mary M |


 

In Flakes by Mount Fuji

In Flakes by Mount Fuji

In Flakes by Mount Fuji

In Flakes by Mount Fuji

 


+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم شهریور 1389ساعت 17:3 توسط Mary M |


داشت می شد که بشه-نشد که بشه....

یه تجربه بود...

درسا هم تمومم شد!!!می ریم ایندفعه که بشه که بشه!!!

ارشدـــــــــــــــطراحی شهری......

در زمینه طراحی شهری -دوستان اگر اطلاعاتی خواستید - در خدمت هستم

اگر هم اطلاعاتی دارید - پذیرا....

با تشکر

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم شهریور 1389ساعت 16:57 توسط Mary M |


برگشتم...

+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم شهریور 1389ساعت 19:0 توسط Mary M |


 

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 23:55 توسط Mary M |


+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 23:43 توسط Mary M |


THE ONLY INTERESTING ANSWERS ARE THOSE WICH DESTROY THE QUESTINS(SUSAN SANTAG)1

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 13:8 توسط Mary M |


Paris architects Laetitia Delubac and Christian Félix have completed a holiday home and guest house in Siwa, Egypt

Called Ecolodge and situated overlooking the desert, the building is constructed from locally-available materials including mud, sun-fired bricks, palm wood, reeds and stone.

The walls are made of a traditional local building material called kershef that consists of mud, sand and salt from the nearby salt lakes.

Intended as a retreat, the building incorporates guest rooms with patios, courtyards and gardens arranged around a central tower for the owners’ rooms.

The tower draws air upwards from a water basin to cool the rooms.

Photographs are by Laetitia Delubac.

Here’s some more information from the architects:

A retreat in the Egyptian desert.
A retreat which also is a guest house.
A retreat fully dedicated to contemplation and rest.

The piece of land, 35 x 35 m, is located in the peninsula of Siwa oasis at the bottom of Adrere Amellal (“white mountain” in tasiwit, the Berber dialect of this area).

We have chosen to dilate the project in order to cover the plot completely. This allows to provide as many patios as guest rooms, closed courtyard and garden; so many quiet places facing the desert.

Facing the four viewpoints that this site offers and the four cardinal points, four distinct façades reply to.

The main living room in the north is protected from direct sun. It opens onto a long pergola looking over the salt lake.

In the west, the guest rooms look over the Adrere Amellal. Varied views whether you are standing, sitting or lying down.

In the south, the façade evenly bored with minimal openings to the palm grove, rampart against sandy winds, borders staff quarters.

Finally in the west, towards the gates to desert, the garden and the swimming pool are isolated from the sole neighbour by a high wall in earth fissured on an ad hoc basis.

Here, quite isolated, the house was built with materials made available by desert, oasis and salt lake: mud, sun fired bricks, palm wood, reeds, red stone and salt stone.

Walls are built by local craftsmen with kershef, a traditional building material made out of mud, sand, and sun-dried salt harvested from the Siwa’s salt lakes. In addition to blending in with the surrounding natural environment, kershef acts as a natural insulator, keeping indoor air temperatures mild in both hot and cold seasons.

No electricity in the house. Niches have been installed within the thick walls in kershef to place candles.

A spring spurting out in the bottom of the mountain, not very far in the south, irrigates the palm grove and continuously feeds the kitchen and bathrooms with fresh and healthy water, as well as a small pool and the basin at the centre of the peristyle intended for cooling the courtyard and adjacent rooms.

Waste water treatment is ensured with reed grove.

The tower, master room of the property has a natural air conditioning system using draughts: warm air in the rooms is vented within its two walls for fresh air coming from evaporation of water of the basin in the centre of the courtyard.

It welcomes the owner’s suite and dominates the whole house. The terrace roof offers panoramic views of the exceptional landscape.

Architects: Laetitia Delubac and Christian Félix architects, Paris, France
Location: Siwa, Egypt
Client: Private
Project Area: 390 sqm
Project year: 2004-2007
Photographs: Laetitia DelubacPosted by Rose Etherington

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم مهر 1388ساعت 20:35 توسط Mary M | Design by : Night Skin